Xét nghiệm sinh hoá

Xét nghiệm sinh hóa là một trong những xét nghiệm phổ biến được bác sĩ chỉ định khi cần chẩn đoán bệnh và theo dõi hiệu quả điều trị. Những bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn đọc ý nghĩa của một số xét nghiệm sinh hóa thường gặp.