Giám đốc Trung tâm Xét nghiệm

Xét nghiệm

Giới thiệu

Nguyễn Anh Tuấn có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Xét nghiệm và Huyết học, chuyên môn sâu về xét nghiệm huyết - tủy đồ, xét nghiệm sàng lọc kháng thể bất thường, xét nghiệm nhóm máu khó, phân tích biện luận các kết quả xét nghiệm đông cầm

Hình ảnh hoạt động của Giám đốc Trung tâm Xét nghiệm Nguyễn Anh Tuấn

Bác sĩ cùng chuyên khoa