Bác sĩ

Khoa nhi

Giới thiệu

Bs Nguyễn Hà có gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Nội nhi. Đặc biệt ông được biết đến là người có chuyên môn sâu về Nhi huyết học – truyền máu

Hình ảnh hoạt động của Bác sĩ Nguyễn Hà

Bác sĩ cùng chuyên khoa